Get Adobe Flash player

Foto galerija

fotog1

Himna doma

Open in new window

 

„Nije važno koliko je godina u našem životu, nego koliko je života u našim godinama.“ Abraham Lincoln

 

Dokumentacija

Ako ste zainteresirani za smještaj u ovom Domu i želite postati korisnikom naših usluga, molimo Vas da prikupite i dostavite nam slijedecu dokumentaciju:

 

1. ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ S KRAĆIM ŽIVOTOPISOM

2. DOMOVNICA (preslika)

3. RODNI LIST (ne stariji od 6 mjeseci, preslika)

4. VJENČANI LIST ( preslika)

5. PRESLIKA OSOBNE I ZDRAVSTVENE ISKAZNICE

6. PRESLIKA ZADNJEG ODRESKA OD MIROVINE

7. IZJAVA O PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA (OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA)

8. LIJEČNIČKA POTVRDA (NAŠ OBRAZAC MOLIMO POPUNITI)

 

Za preuzimanje obrazaca : IZJAVA I LIJEČNIČKA POTVRDA (preuzmi)

Za preuzimanje obrazaca : ZAMOLBA ZA SMJEŠTAJ (preuzmi)

Adresa


L. Ibrišimovića 7
34 330 VELIKA

Kontakt


telefon: +385 034/233-085
fax: +385 034/233-085

Traži





 Dom za starije i nemoćne osobe Velika