Izvješća i najave sjednica

Izvješće sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane 04.10.2021. godine

 1. Verificirani članovi Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o izboru Ivana Matijević, dipl.oec za predsjednika Upravnog vijeća Doma
 3. Usvojen Zapisnik sa dvadesete sjednice Upravnog vijeća Domu
 4. Donesena Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 5. Donesena Odluka o usvajanju I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu
 6. Donesene I Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.godinu
 7. Usvojen Financijski izvještaj I –VI 2021. godine

Najava sjednice

 • Najavljujemo prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 04.10.2021. s početkom u 15,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 20. sjednice Upravnog vijeća održane 08.04.2021. godine

 • Usvojen Zapisnik sa devetnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o izboru i imenovanju Mirjane Novak za ravnateljicu Doma
 • Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnem nadzoru u Domu
 • Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija
 • Usvojen Financijski izvještaj I-III 2021. godine

Najava 20. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

 • Najavljujemo 20. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 08.04.2021. s početkom u 8,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 19. Sjednice Upravnog vijeća održane 12.03.2021. godine

 

 • Usvojen Zapisnik sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Usvojen Izvještaj o radu za 2020. godinu
 • Usvojen Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu
 • Donesena Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja-icu Doma

Najava 19. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

 • Najavljujemo 19. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 12.03.2021. s početkom u 11,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 18. Sjednice Upravnog vijeća održane 29.01.2021. godine

 

 • Usvojen Zapisnik sa sedamnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o usvajanju IV Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
 • Usvojen Financijski izvještaj za 2020. godinu
 • Usvojena Inventura za 2020. godinu
 • Donesena Odluka o ocjenjivanu ravnateljice Doma ocjenom “naročito uspješna”

Najava 18. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

 

 • Najavljujemo 18. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 29.01.2021. s početkom u 14,00 sati, koja će se održati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Velika s jednim slobodnim mjestom.

Izvješće sa 17. Sjednice Upravnog vijeća održane 30.12.2020. godine telefonskim putem

 

 • Usvojen Zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu i Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
 • Usvojen Plan nabave za  2021. godine
 • Usvojen Program rada za 2021. godinu
 • Usvojene III Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
 • Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga soc.skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija 02.06.-21-12,2020. godine
 • Usvojene Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Izvješće sa 16. Sjednice Upravnog vijeća održane 09.10.2020. godine održane telefonskim putem.

 

 • Usvojen Zapisnika sa petnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 • Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 • Usvojen Financijski Izvještaj za I-IX 2020. godine
 • Usvojene II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
 • Donesene  III Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

 • Najavljujemo 16. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 09.10.2020. s početkom u 11,00 sati koja će se održati telefonski.

 

 •  Izvješće sa 15. Sjednice Upravnog vijeća održane 10.07.2020. godine

  održane telefonskim putem

   

  1. Usvojen Zapisnika sa četrnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma 
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

  -          Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Miroslav Zelenika, dipl.oec.,

  -          Za zamjenika predsjenika Upravnog vijeća izabran je Valentin Raguž.spec.struč.oec

  1. Usvojeno Izvješće o radu pružatelja usluga socijalne skrbi za sprečavanje i suzbijanje infekcija
  2. Usvojen Prijedlog povećanja cijena usluga smještaja
  3. Usvojene I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
  4. Usvojen Financijski izvještaj za I-IV 2020. godine
 • Najavljujemo 15. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 10.07.2020. s početkom u 11,00 sati koja će se održati telefonski.
 • Izvješće sa 14. Sjednice Upravnog vijeća održane 10.04.2020. godine održane telefonskim putem
  1. Usvojen Zapisnik sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
  2. Verificiran novi član Upravnog vijeća
  3. Donesene II Izmjene Plana nabave za 2020. godinu
  4. Usvojen Financijski izvještaj I-III 2020. godinu
 • Najavljujemo 14. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika dana 10.04.2020. s početkom u 11,00 sati koja će se održati telefonski.
 •  Izvješće sa 13. Sjednice Upravnog vijeća održane 30.01.2020. godine
 1. Usvojen Zapisnik sa dvanaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Usvojen Izvještaj o radu za 2019. godinu
 3. Usvojen Financijski izvještaj za 2019. godinu
 4. Usvojena Inventura za 2019. godinu
 5. Donesene I Izmjene Plana nabave za 2020. godinu
 6. Donosena Odluke o ocjenjivanju ravnateljice
 • Najava sjednice

Najavljujemo 13. Sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

dana 30.01.2020. s početkom u 11,00 sati s jednim slobodnim mjestom.

 • Izvješće sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 30.12.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća Doma
 2. Donesena Odluka o usvajanju III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 3. Donesene IV Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 4. Donesena Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022.g.
 5. Donesen Plana nabave za 2020. godinu
 6. Usvojen Program rada za 2020. godinu
 7. Usvojen Pravilnik o korištenju službenih vozila Doma
 8. Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive  osobe
 9. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i  sprečavanje bolničkih infekcija za 2019. godinu
 • Izvješće sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 07.10.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnik s desete sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 3. Usvojeni Financijski izvještaji I-IX 2019. godine
 4. Donesena Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 • Izvješće sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 09.07.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnik s devete sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojeni Financijski izvještaji I-VI 2019. godine
 3. Donesene III Izmjene i dopune Plana nabave
 4. Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje

ugovora za nabavu konvektomata za potrebe kuhinje

 1. Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje

ugovora za nabavu perilice posuđa za potrebe kuhinje

 1. Donesena Odluka o ocjenjivanju ravnateljice
 2. Usvojeno Izvješće o radu povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija za 2018./2019. godinu
 • Izvješće sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 10.04.2019. godine
 1. Usvojen Zapisnik s osme sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
 3. Donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za rekonstrukciju kotlovnice
 4. Usvojena Financijska izvješća I-III 2019. godine
 5. Donesena Odluka o usvajanju i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 6. Donesene II Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

 

1.      Usvojen Zapisnika sa petnaeste sjednice Upravnog vijeća Doma 

2.      Usvojen Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru

3.      Usvojen Financijski Izvještaj za I-IX 2020. godine

4.      Usvojene II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

5.      Donesene  III Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu