Dokumentacija

Ako ste zainteresirani za smještaj u ovom Domu i želite postati korisnikom naših usluga, molimo Vas da prikupite i dostavite nam slijedecu dokumentaciju:

 

1. ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ S KRAĆIM ŽIVOTOPISOM

2. DOMOVNICA (preslika)

3. RODNI LIST ( preslika)

4. VJENČANI LIST ( preslika)

5. PRESLIKA OSOBNE I ZDRAVSTVENE ISKAZNICE

6. PRESLIKA ZADNJEG ODRESKA OD MIROVINE

7. IZJAVA O PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA (OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA)

8. LIJEČNIČKA POTVRDA (NAŠ OBRAZAC MOLIMO POPUNITI)

9. Privola korisnika (potpisuje budući korisnik, nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnikaPrivola korisnika (potpisuje budući korisnik, nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika

10. Privola stranke (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika - potpisuje potpisnik izjave o plaćanju troškova smještaja)Privola stranke (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika - potpisuje potpisnik izjave o plaćanju troškova smještaja)

 

Za preuzimanje obrazaca : IZJAVA I LIJEČNIČKA POTVRDA (preuzmi)

Za preuzimanje obrazaca : ZAMOLBA ZA SMJEŠTAJ (preuzmi)