Registar nabave

Izjava:

Članovi Upravnog vijeća kao i ovlašteni predstavnici naručitelja u postupcima javne nabave, te ravnateljica Doma, ne nalaze se u sukobu interesa  po čl. 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16