Informacije

Adresa

L. Ibrišimovića 7
34 330 VELIKA

Telefon i fax

 • telefon/fax:     +385 034/233-085 CENTRALA I RAČUNOVODSTVO
 • LOKAL 2      Voditeljica računovodstva, Vesna Baltić bacc.oec.
 • LOKAL 3      Ravnateljica Mirjana Novak, magistra socijalnog rada
 • LOKAL 4      Socijalna radnica Mirela Kovačević Pajeska. magistra socijalnog rada
 • LOKAL 5      Voditelj zdravstvene službe, Matej Solić, bacc. sestrinstva
 • LOKAL 7      Skladištar, Davor Banović
 • LOKAL 8      Voditeljica prehrane, Daniela Kovačević
 • LOKAL 10     Bolnički odjel

e-mail      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web stranica   www.dom-velika.hr 

Radom i poslovanjem Doma upravlja upravno vijece cija se nadležnost, sastav i nacin izbora ureduje Statutom.

Radom i poslovanjem Doma rukovodi ravnatelj Doma kojeg imenuje i razrješava Upravno vijece Doma.

Unutarnje ustrojstvo doma ureduje se Statutom doma i Pravilnikom o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu, sukladno zakonu i aktu o osnivanju:

Dom ima slijedece ustrojbene jedinice:

 1. Poslovi socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i administrativni poslovi
 2. Odjel njege i brige o zdravlju
 3. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova

Zakon o socijalnoj skrbi 

Zakon o ustanovama